Responsabilitat social (RSE)

Accions concretes per tal de reafirmar la nostra vocació d’empresa amb ànima. Aquest també és el nostre compromís.

L’empresa està plenament compromesa amb la seva responsabilitat social (RSE). Aprofitament de l’excedent de menjar, oportunitats per treballadors en risc d’exclusió social i reinversió de part dels beneficis per a costejar beques de menjador per a les famílies més necessitades. No volem només complir amb la nostra funció com a empresa sinó que volem millorar la societat a través de la nostra tasca del dia a dia

Percentatge de beneficis destinats a beques menjador0%
Treballadors en risc d'exclusió social en plantilla0%
Menús diaris destinats a l'obra social0%

 “Una empresa amb ànima”

Llegeix el document amb els nostres principis fundacionals