Els nens es serveixen i poden escollir la quantitat

quantitat

Innovant al Menjador

És imprescindible que els nens i nenes es sentin part activa del dinar. És per això que, marcant uns màxims i uns mínims, els nens poden escollir la quantitat de menjar en funció de les seves preferències i servir-se’l ells mateixos d’una font central. La humanització del servei fa que els nens i nenes siguin molt més pro-actius i que percebin el temps de migdia com quelcom del que formen part.